About us


Companies need employees. People need jobs.
Eterni brings them together.

Who we are

Eterni is a subsidiary of Edda Group, with headquarters in Bergen, Norway. Our mission and purpose is to create opportunities in a safe environment for our customers and employees.

With over 1,000 employees nationwide and over 200 customers in several industries, Edda Group is the fifth-largest recruitment company in Norway as of 2021.

Eterni Norge has offices in Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, and Trondheim but covers the staffing needs of customers all over the country. Learn more about the industries we operate in here.

Our values

Eterni is concerned with the responsible operation. Looking after people in a good way is the key to success. Therefore, our values are important to us and govern the company in everyday life and overall plans and strategies.

SAFETY
We guarantee opportunities in a safe environment for our customers and employees. Continuity, predictability, good dialogue, and information flow are essential.

ENGAGEMENT
We are committed and dedicated to each other's everyday life, function, and relationships.

QUALITY
We offer innovative, intelligent, and sustainable solutions with integrity and professional pride.

PROXIMITY
We work closely with our customers and employees to understand their expectations, wishes, and needs. We are practical and pragmatic and understand the daily challenges customers, employees, and colleagues face.

 

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Formålet med denne loven er å oppfordre norske selskaper til å arbeide for gode arbeidsforhold og overholdelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Alle selskaper som omfattes av loven, er forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere om disse årlig. Redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetsloven kan lastes ned here.

Har du noe på hjertet?


Gjennom Eternis varslingsordning kan du konfidensielt rapportere støtende eller uetiske forhold hos Eterni.

Som et utgangspunkt håper vi du vil ha en dialog direkte med din leder eller kontaktperson i Eterni, men ønsker du å være anonym og har noe å melde fra om, kan du gjøre dette via vårt varslingsskjema.

Varslingsordningen er en del av vårt konsernmerke Edda Group, og leveres av advokatfirmaet Lund Elmer Sandager (LES), som sikrer full anonymitet og en datasikker prosess. Rapporten videresendes anonymt til HR-avdelingen som presenterer innholdet for hovedstyret, som deretter vil jobbe med innholdet og sette i gang nødvendige tiltak.

Merk: Her kan du kun rapportere forhold vedrørende Eterni. Handler det om forhold vedrørende bedriften hvor du er vikar, så må du melde fra gjennom bedriften det gjelder sin egen varslingsordning.

Les mer om Eternis varslingsordning her.

ESG


Vi i Eterni ønsker å bruke vår kunnskap og erfaring, som Nordens fremste selskap innen fleksibel arbeidskraft. Med denne posisjonen kommer det et stort ansvar, som vi tar på største alvor.  

Eternis mål er å støtte utviklingen av et bærekraftig arbeidsmarked og fungere som en integreringsaktør i det norske arbeidsmarkedet.

Vårt mål er å bygge et selskap som fokuserer på kandidater basert på deres unike erfaring og behov. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for kunder og ansatte.

Som en del av Edda Group er våre viktigste verdier ansvar, lidenskap og samarbeid. For oss betyr det at vi ønsker å ta ansvar for hverandre i det daglige og for fellesskapet vi er en del av.

Som en naturlig forlengelse av vårt samfunnsansvar ble vi i 2009 med i FNs CSR-program, Global Compact.

Du kan lese mer om vårt engasjement i vår rapport here.

Our History

Here is how it all began. From 2011 until today and into the future, we will continue our vision of creating opportunities in a safe environment for our customers and employees.

2011

Eterni was established by Rune Myrseth and four other experienced colleagues from the staffing industry.

2014

Acquisition of Building & Construction Team.

2015

Eterni establishes departments for construction in Bergen and Trondheim—acquisition of Magma Consulting.

2018

Eterni Norge and the Stavanger-based company Stab AS agreed to merge, and Eterni is thus strengthening its construction and industrial team on the west coast.

Eterni Group (today: Edda Group) acquires Pedagogisk Vikarsentral AS, a leading staffing agency for schools and nurseries in Norway, establishing a nationwide market position in the Education field.

Eterni Group acquires Monera and establishes Eterni Sweden.

2019

Bygg Bemanning joins Eterni, creating a solid position in the Industrial and Construction verticals on the west coast the acquisition of Monera and the startup of Eterni Sweden.

2020

Eterni Group acquires Elektro Personella well-established niche supplier of electricians.

Deloitte and NHH have awarded Eterni Group the "Norway's Best Managed Companies 2020" award.

 

2021

The Eterni Foundation is founded. Through guidance, mentoring programs, and funding of work-oriented measures required to increase competence and skills, we care for people currently excluded from society and everyday work. The foundation will also distribute gifts for other socially beneficial purposes, with an extra focus on children and young adults.

Acquired by Axcel, Eterni Group becomes part of Moment Group.

2022

Eterni-Moment changed its name to Edda Group