Om oss


Bedrifter trenger ansatte. Folk trenger jobb.
Eterni bringer dem sammen. 

Hvem vi er

Eterni er et datterselskap av Edda Group, med hovedkontor i Bergen, Norge. Vår misjon og hensikt er å skape muligheter i trygge rammer for våre kunder og ansatte.

Med over 1000 ansatte over hele landet, og mer enn 200 kunder, i en rekke ulike bransjer, utgjør Edda Group det femte største rekrutteringsselskapet i Norge per 2021.

Eterni Norge har kontorer i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim, men dekker bemanningsbehov hos kunder over hele landet. Lær mer om hvilke bransjer vi opererer i her.

Våre verdier

Eterni er opptatt av ansvarlig drift. Vi har tro på at det å ivareta mennesker på en god måte, er nøkkelen til suksess. Derfor er våre verdier viktige for oss, og styrer selskapet både i hverdagen og i overordnede planer og strategier.

TRYGGHET
Vi garanterer muligheter i trygge rammer for våre kunder og ansatte. Kontinuitet og forutsigbarhet, samt god dialog og informasjonsflyt, er avgjørende.

ENGASJEMENT
Vi er engasjerte og involverer oss i hverandres hverdag, funksjon og relasjoner, med dedikasjon.

KVALITET
Vi tilbyr nyskapende, kompetente og bærekraftige løsninger, med stor integritet og profesjonell stolthet.

NÆRHET
Vi jobber tett på våre kunder og ansatte slik at vi blir kjent med deres forventninger, ønsker og behov. Vi er praktiske, pragmatiske, og vi forstår utfordringene kunder, ansatte og kolleger møter i hverdagen.

 

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Formålet med denne loven er å oppfordre norske selskaper til å arbeide for gode arbeidsforhold og overholdelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Alle selskaper som omfattes av loven, er forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere om disse årlig. Redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetsloven kan lastes ned her.

Har du noe på hjertet?


Gjennom Eternis varslingsordning kan du konfidensielt rapportere støtende eller uetiske forhold hos Eterni.

Som et utgangspunkt håper vi du vil ha en dialog direkte med din leder eller kontaktperson i Eterni, men ønsker du å være anonym og har noe å melde fra om, kan du gjøre dette via vårt varslingsskjema.

Varslingsordningen er en del av vårt konsernmerke Edda Group, og leveres av advokatfirmaet Lund Elmer Sandager (LES), som sikrer full anonymitet og en datasikker prosess. Rapporten videresendes anonymt til HR-avdelingen som presenterer innholdet for hovedstyret, som deretter vil jobbe med innholdet og sette i gang nødvendige tiltak.

Merk: Her kan du kun rapportere forhold vedrørende Eterni. Handler det om forhold vedrørende bedriften hvor du er vikar, så må du melde fra gjennom bedriften det gjelder sin egen varslingsordning.

Les mer om Eternis varslingsordning her.

ESG


Vi i Eterni ønsker å bruke vår kunnskap og erfaring, som Nordens fremste selskap innen fleksibel arbeidskraft. Med denne posisjonen kommer det et stort ansvar, som vi tar på største alvor.  

Eternis mål er å støtte utviklingen av et bærekraftig arbeidsmarked og fungere som en integreringsaktør i det norske arbeidsmarkedet.

Vårt mål er å bygge et selskap som fokuserer på kandidater basert på deres unike erfaring og behov. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for kunder og ansatte.

Som en del av Edda Group er våre viktigste verdier ansvar, lidenskap og samarbeid. For oss betyr det at vi ønsker å ta ansvar for hverandre i det daglige og for fellesskapet vi er en del av.

Som en naturlig forlengelse av vårt samfunnsansvar ble vi i 2009 med i FNs CSR-program, Global Compact.

Du kan lese mer om vårt engasjement i vår rapport her.

Vår historie

Ta en titt på hvordan det hele begynte. Fra 2011, frem til dags dato, og inn i fremtiden, vil vi fortsette vår visjon om å skape muligheter i trygge rammer for våre kunder og ansatte.

2011

Eterni ble etablert av Rune Myrseth og fire andre erfarne kolleger fra bemanningsbransjen.

2014

Oppkjøp av Bygg & Anleggs Team.

2015

Etablerer avdeling for bygg i Bergen og Trondheim. Oppkjøp av Magma Consulting.

2018

Eterni Norge og det Stavanger-baserte selskapet Stab AS ble enige om å slå seg sammen, og Eterni styrker dermed sitt bygg- og industriteam på vestkysten.

Eterni Group (i dag: Edda Group) kjøper opp Pedagogisk Vikarsentral AS, et ledende bemanningsbyrå for skoler og barnehager i Norge, og etablerer en landsomfattende markedsposisjon innen utdanningsfeltet.

Eterni Group kjøper opp Monera og etablerer Eterni Sverige.

2019

Bygg Bemanning joins Eterni, creating a very strong position in the Industrials and Construction verticals on the west coast. Acquisition of Monera and startup of Eterni Sweden.

2020

Eterni Group kjøper opp Elektro Personell, en veletablert nisjeleverandør av elektrikere.

Eterni Group tildeles prisen for «Norway’s Best Managed Companies 2020» av Deloitte og NHH.

 

2021

Eterni Stiftelsen blir grunnlagt. Gjennom veiledning, mentorprogram, finansiering av arbeidsrettede tiltak som kreves for å øke kompetanse og ferdigheter, tar vi vare på mennesker som for tiden er ekskludert fra samfunnet og ordinært arbeid. Stiftelsen vil også dele ut gaver til andre samfunnsnyttige formål, med ekstra fokus på barn og unge voksne.

Kjøpt opp av Axcel, Eterni Group blir en del av Moment Group.

2022

Eterni-Moment endrer navn til Edda Group.