Vi starter opp veldedig stiftelse for å hjelpe ekstra utsatte arbeidstakere

Den nye Eterni Stiftelsen ble opprettet denne uken. Styret vil blant annet bestå av Clas Brede Bråthen (Sportssjef for Norges Hopplandslag), Gerd Kristiansen (styreleder i Norsk Folkehjelp og tidligere LO-leder) og Rune Myrseth (konsernsjef i Eterni Gruppen). Stiftelsen har som formål å gi jobbmuligheter i trygge rammer til mennesker som har stått utenfor arbeidslivet i en lengre periode, bl.a. gjennom finansiering av arbeidsrettede tiltak og veiledning.
Gerd Kristiansen og Clas Brede Bråthen skal sitte i styret i Eterni Stiftelsen (NTB)

Pandemien har rammet folk ulikt

– Det er helt klart en meget spesiell situasjon vi går i møte, sier Gerd Kristiansen. Vi tenker særlig på dem som i utgangspunktet har vanskeligheter med å finne seg en jobb, og ikke minst dem som sto uten arbeid allerede før koronakrisen slo til, sier Kristiansen.

– Arbeid til alle er jobb nr. én, og da er jeg svært glad for at jeg kan være med å bidra i denne historiske arbeidslivskrisen, gjennom Eterni Stiftelsen.

Clas Brede Bråthen er enig i at det er behov for ekstra fokus på dem som har falt utenfor. 

– Det er helt tydelig at krisen rammer skjevt, og denne stiftelsen skal jobbe for å ivareta noen av dem som har falt litt ekstra langt utenfor, og gi dem de verktøyene de trenger for å finne veien tilbake til arbeidslivet.

Spesielt samarbeid

Lik som Kristiansen, har Bråthen også tidligere vært politisk engasjert i Arbeiderpartiet , og har vært en forkjemper for økt likestilling i hoppsporten.

– Jeg har allerede et godt forhold til både Gerd og Rune. Vi har samarbeidet  tidligere, og jeg er ikke i tvil om at vi sammen kan gjøre en forskjell for folk som har det litt ekstra tøft med å komme tilbake til arbeidslivet. Vi er generelt sett enige om at vi må jobbe for et rettferdig samfunn hvor alle får mulighet til å bidra. 

Rune Myrseth er glad for at stiftelsen har fått medlemmer i styret med kompetanse og innsikt i trepartssamarbeidet.

– Å få folk i arbeid er selve grunnmuren i forretningsidéen i bemanningsbransjen. At vi nå kan bidra i samfunnet på helt ideelt grunnlag i tillegg, gleder oss stort, og vi ser virkelig frem til å komme igang med prosjektet. Med Eterni Stiftelsen ønsker vi å bidra til å få ned utenforskapet mange opplever på grunn av mangel på arbeid å gå til, sier Myrseth.

Et langsiktig perspektiv

– Stiftelsen har et tydelig langsiktig perspektiv – det ligger jo i stiftelsers natur, påpeker Myrseth. 

– Pandemien vil ha lange ettervirkninger, særlig for de yngste i arbeidslivet. Vi har planer om å drive i all overskuelig fremtid – derav også navnet: Eterni. Det vil ikke bli mindre aktuelt å jobbe for å skape muligheter i trygge rammer, så derfor har vi heller ikke mindre ambisjoner enn å fortsette arbeidet i evig tid.

Eterni Gruppen har førstehånds erfaring med å møte folk uten arbeid, og ser at det er mange dyktige mennesker som bare trenger å få en fot innenfor. Stiftelsen vil drifte mentorprogrammer, sponse videreutdanning, omskolering, sertifisering, betale lønn under arbeidsrettede tiltak, og andre egnede tiltak for den enkelte. Stiftelsen starter med en egenkapital på 500 000 kroner, og vil videre finansieres med 2 % av Eterni Gruppens driftsresultat. I 2021 er verdien av  dette estimert til omtrent 1 millioner kroner.

Eterni Stiftelsen vil også tildele gaver til øvrige samfunnsnyttige formål, særlig rettet mot barn og unge. Blant annet vil PVS-fondet flyttes over fra Pedagogisk VikarSentral. De siste seks årene har fondet stått for tildeling av midler for 330 000 kroner til skoler, barnehager og organisasjoner som fremmer gode opplevelser for barn og unge.

– Vi er helt sikre på at vi har funnet de riktige kandidatene i styret til å forvalte stiftelsen og dette formålet, understreker Myrseth.

Søknadskriterier og søknadsskjema vil være å finne på www.eternistiftelsen.no som lanseres før påske.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
nb_NONO