Sikkerhet og helse på byggeplassen

TRONDHEIM: HMS-leder Kennet Pettersen fra Eterni og Kvalitets- og HMS-ingeniør Linda Alme fra bedriftshelsetjenesten Aktiv HMS på en av sine rundreiser til de ulike avdelingene i Eterni i 2019. Her på besøk i Trondheim. F.v.: Kennet Pettersen, avdelingsleder Agnieszka Kiezik, HR-konsulent Kamila Musielak. Bilde til høyre: Linda Alme og Kamila Musielak. Foto: Gina Berg.

For å skape en trygg arbeidsplass kreves det at helse, miljø og sikkerhet blir tatt på alvor. HMS-leder i Eterni Gruppen, Kennet Pettersen, har lang erfaring innen bygg- og anleggsbransjen og har jobbet med bemanning innen fagfeltet i over 16 år.

– Nøkkelen ligger jo i gode og grundige rutiner, uttrykker Kennet. – Innen bygg og anlegg har vi generelle og spesifikke risikoanalyser, vi sørger for at alle ansatte har vært gjennom sertifisert sikkerhetsopplæring, vi kjører vernerunder, og mye mer.

– Det som vi har savnet veldig under pandemien har jo vært å være tett på medarbeiderne våre, enten på vernerunder på byggeplassen eller i klasseromsundervisning.

Hvorfor klasseromsundervisning?

– Når man får utveksle erfaringer med andre blir det på et helt annet faglig nivå enn ellers. Det er generelt veldig givende å være med på.

Pandemien har satt en stopper for hyppige besøk på byggeplassene, men den har også hindret reising og de jevnlige besøkene Kennet Pettersen pleier å gjøre sammen med Eterni sin representant fra bedriftshelsetjenesten, Linda Alme:

– Vi er opptatt av å møte medarbeiderne der deres risiko i arbeidet er, påpeker Linda fra Aktiv HMS. – Sammen med Kennet og resten av HMS-teamet i Eterni, lager vi konkrete handlingsplaner med spesifikke fokusområder som vi skal samarbeide om.

– Eterni har vist at HMS er en integrert del av deres systematiske arbeid. Det settes av mye tid og ressurser i å følge opp HMS-arbeidet og ha et tett samarbeid med oss i bedriftshelsetjenesten. Jeg vet at Eterni sine HR-konsulentene også er mye ute for å besøke prosjektene hvor medarbeiderne utfører arbeid. I forbindelse med besøkene ser de på sikkerheten og arbeidsforholdene, og ikke minst slår av en prat og hører hvordan medarbeiderne har det – med tanke på de psykososiale arbeidsforholdene.

– Det skulle bare mangle, understreker Kennet. Vi hadde ikke vært der vi er i dag hadde vi ikke tatt helse og sikkerhet på alvor.