Eterni kjøper Pedagogisk VikarSentral AS

Eterni og PVS er blitt enige om en avtale hvor Eterni Gruppen kjøper PVS og aksjonærene i PVS blir med videre som eiere i Eterni Gruppen. Eterni Gruppen forsterker dermed sin posisjon som Norges 5. største bemanningsselskap og etablere seg i en ny markedsvertikal for å kunne utfordre de 3 største i bemanningsbransjen. For våre ansatte betyr det flere muligheter i trygge rammer, sier konsernsjef Rune Myrseth. 

PVS har dyktige mennesker i sin administrasjon og spesielt gode medarbeiderne som hver dag gjør en svært viktig jobb ute i skoler og barnehager. PVS vil fortsette som før under samme selskap og merkenavn. Ved at PVS blir en del av Eterni Gruppen kan vi tilby enda bedre tjenester for våre kunder og ansatte fremover. Vi blir samlokalisert i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger, og planlegger å ansette flere i administrasjonen i Tromsø og Kristiansand, forteller Myrseth. 

Styreleder i PVS Morten Wenæs er også  begeistret for de mulighetene som nå åpner seg ved å bli en del av Eterni Gruppen . «Våre ansatte får flere utviklingsmuligheter og vi får bli med på reisen det er å utfordre de største aktørene i vår bransje. Samtidig får vi bevare vår arbeidsmetodikk, struktur og lederskap som har gitt oss tillit hos våre kunder og ansatte, sier Wenæs.